top of page

Assessorament Econòmic i Legal

Econòmic Comptable

A més d'elaborar la comptabilitat trimestral o mensualment, en funció de les necessitats de l'empresa i amb les dades comptables de la mateixa fem una "radiografia" de la seva situació econòmica, preparem balanços, ràtios i seguiment de pressupost, ho comentem amb el client i junts preparem l'estratègia pel següent període.

Laboral

A més de fer les nomines, preparar les liquidacions de la seguretat social, partes de baixa, etc., t'expliquem els tipus de contractes que hi ha vigents, analitzem quins són els que s’adapten a la teva empresa, analitzem la distribució de la nòmina i valorem la conveniència d'establir retribucions variables o en espècie, fem una auditoria de riscos i et tenim informat de les modificacions legislatives en matèria laboral que poden afectar a la teva empresa.

Fiscal

A més de preparar-te les autoliquidacions que has que presentar, t'ajudem a analitzar la teva situació fiscal perquè no et quedis sense aplicar bonificacions, perquè no et quedis sense deduccions que et puguin reduir la quota tributària, perquè no tinguis inspeccions i si les tens que en surtis ben parat, Valorem si la teva situació censal s’adequa a la realitat, i analitzem les diferents figures jurídiques en les quals es podria enquadrar la teva empresa.

Mercantil

A més d'elaborar els llibres de comerç i totes les demes obligacions formals que s’han de complir, et redactem i/o et revisem els contractes en què intervinguis; compravendes, col·laboracions, arrendaments, patrocinis donacions i col·laboracions amb entitats sense finalitats lucratives, distribució, agència, etc. Aclarim conceptes i busquem alternatives legals a situacions reals.

Jurídic General

Estem en contacte amb especialistes de tots els àmbits del dret i et podem ajudar a trobar solucions sigui quin sigui el problema que tinguis o el tema que t'ocupi, herències, temes de família, etc.

 

En les matèries de les quals som especialistes et defensem davant dels òrgans de l'administració i dels tribunals, fem valer els teus drets interposant recursos i reclamacions si són pertinents.

bottom of page