NOTICIAS - Gestoria Legal, Fiscal, Laboral.

Entradas destacadas

PROTECCIÓ DE DADES: AUTÒNOMS I PIMES

El  Reglament 2016/679 del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de dades personals de les persones físiques i a la lliure circulació d'aquestes dades entrarà en vigor el proper 25 de maig, sent d'aplicació directa en tots els Estats membres. Pel que fa a Espanya, es preveu una nova Llei Orgànica i un nou Reglament d'aplicació, paral·lelament, es preveu una llei que reguli la seguretat de les xarxes i sistemes d'informació, així com la fiabilitat dels serveis electrònics. L'agència espanyola de protecció de dades ha posat a disposició d'aquelles empreses que realitzen tractament de dades personals que, a priori, impliquen escàs nivell de risc per als drets i llibertats de les persones, u

PROTECCION DE DATOS: AUTONOMOS Y PYMES

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de datos personales de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos entrará en vigor el próximo 25 de mayo, siendo de aplicación directa en todos los Estados miembros. Por cuanto a España, se prevé una nueva Ley Orgánica y un nuevo Reglamento de aplicación, paralelamente, se prevé una ley que regule la seguridad de las redes y sistemas de información, así como la fiabilidad de los servicios electrónicos. La agencia española de protección de datos ha puesto a disposición de aquellas empresas que realizan tratamiento de datos personales que, a priori, implican escaso nivel de riesgo para los derechos y libe

Entradas recientes
Archivo
Buscar por etiqueta
Buscar por categoría

© 2018 - 3f Consultors, S.L. All Rights Reserved

Sabadell, Barcelona, Catalunya, Espanya

Tel.: +34 902 930 440

  • Facebook